نوشته‌ها

صنعت سنگ ایران و تکنولوژی

تولید سنگ ساختمانی

صنعت سنگ ایران روز به روز در حال گسترش می باشد.پیشرفت تکنولوژی در این صنعت هم بی تاثیر نبوده اگر این صنعت خود را با تکنولوژی هم گام نکند ضررهای جبران ناپذیری خواهد کرد. همان که در حال حاضر در صنف سنگبری ها این  اتفاق افتاده است. طبق آمار و ارقام موجود از ۶۰۰۰ کارخانه سنگبری در ایران فقط ۹۰۰ کارخانه به تکنولوژی روز دنبا مجهز هستند و این تهدیدی برای صنعت و صنف کارخانه های سنگبری محسوب می شود. این تعداد از کارخانه هایی که هنوز نتوانسته اند خود را مجهز کنند باید با کمک دولت این امر برایشان میسر شود تا با سایر واحد ها در تلاش تولید بیشتر و کنترل قیمت سنگ باشند تا بتوانند در بازار جهانی و داخلی رقابت کنند.